کارگران بنگلاش قربانی منفعت‌طلبی سرمایه‌داران شده‌اند/امنیت شغلی نداریم

کارگران بنگلاش قربانی منفعت‌طلبی سرمایه‌داران شده‌اند/امنیت شغلی نداریمدرآمد طبقه کارگر در بنگلادش بسیار پایین است و همین موضوع منجر به آن شده که در پارلمان قوانینی در راستای تامین حقوق کارگران در دست بررسی قرار بگیرد ولی اقدام‌هایی که تا… Continue Reading