تابستان امسال آب قطع نمی‌شود

تابستان امسال آب قطع نمی‌شودفصل گرما میزان مصرف آب را افزایش داده، اما با این وجود مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران وعده تابستانی بدون قطعی آب را داده است. تابستان امسال آب قطع نمی‌شود فصل گرما میزان مصرف آب… Continue Reading