خون این بدهکاران رنگین‌تر از آن است که تصورش را می‌کردیم!

خون این بدهکاران رنگین‌تر از آن است که تصورش را می‌کردیم!چه تفاوتی میان ایشان و آنهایی به خدمت رفته و 24 ماه برای این آب و خاک زحمت می‌کشند وجود دارد که سرباز فراری ها می‌توانند جایزه قانون گریزی خود… Continue Reading