تاخیر در پرداخت حقوقِ کارکنان رسمیِ شرکت ملی حفاری

تاخیر در پرداخت حقوقِ کارکنان رسمیِ شرکت ملی حفاریحقوق خردادماه کارکنان رسمی شرکت ملی حفاری تاکنون پرداخت نشده‌است. تاخیر در پرداخت حقوقِ کارکنان رسمیِ شرکت ملی حفاری حقوق خردادماه کارکنان رسمی شرکت ملی حفاری تاکنون پرداخت نشده‌است.تاخیر در پرداخت حقوقِ… Continue Reading

حفاری چاه‌های نفت و گاز جزو مشاغل سخت نیست/درخواست کارگران برای استفاده از بازنشستگی پیش از موعد

حفاری چاه‌های نفت و گاز جزو مشاغل سخت نیست/درخواست کارگران برای استفاده از بازنشستگی پیش از موعدکارگران عملیاتیِ چاه‌های نفت و گاز جنوب خواستار برخورداری از حق مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. حفاری چاه‌های نفت و گاز جزو مشاغل سخت… Continue Reading