سودهای بانکی حلال است

سودهای بانکی حلال استدفتر آیت الله مکارم شیرازی در اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب انتشار خبری منتسب به او مبنی بر حرام بودن سودهای بانکی، این سودها را حلال دانست. سودهای بانکی حلال است دفتر آیت الله مکارم شیرازی در اطلاعیه‌ای ضمن… Continue Reading