کمبود تجهیزات ایمنی و تهدید جان 6 هزار کارگر معدن

کمبود تجهیزات ایمنی و تهدید جان 6 هزار کارگر معدن/ کوتاه شدن دست دلالان از قرارداد کارگر و کارفرما/ حوادث معدن و انزجار کارگران از ادامه کار کارگر آنلاین:دبیر اجرایی خانه کارگر طبس با اشاره به مشکلات جامعه کارگری این… Continue Reading