سرمربی عمان: بازی با ایران برای ما بسیار حیاتی است

سرمربی عمان: بازی با ایران برای ما بسیار حیاتی استسرمربی تیم ملی فوتبال عمان در نشست خبری پیش از دیدار با ایران شرکت کرد. سرمربی عمان: بازی با ایران برای ما بسیار حیاتی است سرمربی تیم ملی فوتبال عمان در… Continue Reading