حضور سفیر ایران در مراسم افطار بنیاد «بیرلیک»

حضور سفیر ایران در مراسم افطار بنیاد «بیرلیک»مراسم افطار بنیاد بیرلیک با حضورابراهیم طاهریان سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ترکیه و رئیس سابق هیأت متولی بنیاد بیرلیک، بولنت آرینچ رئیس سابق مجلس ترکیه، عصمت یلماز… Continue Reading