روزنامه سیاست روز : پنجشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۷

روزنامه سیاست روز : پنجشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۷ روزنامه سیاست روز : پنجشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۷ روزنامه سیاست روز : پنجشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۷

عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهد

عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهدوزیر کار در حاشیه سفر به ایلام تاکید کرد؛ عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهد. عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهد وزیر کار در حاشیه سفر… Continue Reading

سیاست وزارت کار برای جبران فاصله دستمزد تا معیشت اعلام شد

سیاست وزارت کار برای جبران فاصله دستمزد تا معیشت اعلام شدمدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، با اشاره به سیاست وزارت کار برای جبران فاصله حداقل دستمزد تا معیشت گفت: افزایش حداقل دستمزد چند درصد بالاتر از نرخ… Continue Reading