فعالیت دو کارخانه «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» از سر گرفته شد

فعالیت دو کارخانه «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» از سر گرفته شدبه گفته کارگران دو کارخانه «فولاد قزوین» و «آرمان شفق»، فعالیت این دو واحد تولیدی پس از یک وقفه تقریبا سه هفته‌ای، طی روزهای گذشته با ۳۰۰ کارگر از… Continue Reading

تجمع کارگران آرمان شفق وارد روز چهارم شد

تجمع کارگران آرمان شفق وارد روز چهارم شدبیش از ۱۰۰ کارگر کارخانه «فولاد شفق» در تاکستان، روز پنجشنبه (۱۹ بهمن ماه) برای چهارمین روز اعتصاب کردند. تجمع کارگران آرمان شفق وارد روز چهارم شد بیش از ۱۰۰ کارگر کارخانه «فولاد… Continue Reading