سواستفاده جنسی از کودکان پناهجو در سوئد

سواستفاده جنسی از کودکان پناهجو در سوئدرسانه های سوئدی فاش کردند: کودکان پناهجو در سوئد از مدارس ربوده شده و مورد سوء استفاده جنسی باندهای مافیا قرار می گیرند اما پلیس برای مقابله با این پدیده اقدامی نمی کند. سواستفاده… Continue Reading