افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست

افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیستیک فعال حوزه کار گفت: با توجه به آن که هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده‌ایم و شرایط اقتصاد در سال آینده مشخص نیست، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها برای سال… Continue Reading

روزنامه صدای اصلاحات : یکشنبه‌ ۲۰ آبان ۱۳۹۷

روزنامه صدای اصلاحات : یکشنبه‌ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ روزنامه صدای اصلاحات : یکشنبه‌ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ روزنامه صدای اصلاحات : یکشنبه‌ ۲۰ آبان ۱۳۹۷

آیا دستمزد هفته آینده زیاد می‌شود؟/افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان ربطی به کارگران ندارد

آیا دستمزد هفته آینده زیاد می‌شود؟/افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان ربطی به کارگران ندارداعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گویند طبق وعده‌ای که وزیر کار داده است منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته آینده هستیم.… Continue Reading

روزنامه كسب و كار : سه‌شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷

روزنامه كسب و كار : سه‌شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ روزنامه كسب و كار : سه‌شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ روزنامه كسب و كار : سه‌شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷