آپارتمان های زیر 200 میلیون تومان در تهران

آپارتمان های زیر 200 میلیون تومان در تهرانآخرین گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به ماه گذشته اش افزایش 3.5 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است، حال اینکه کارشناسان معتقدند که… Continue Reading