تصمیم عجیب وزیر ورزش برای “استقلالی ها”

تصمیم عجیب وزیر ورزش برای “استقلالی ها”مدیر عامل فصل گذشته نفت تهران در آستانه نشستن روی صندلی مدیر عاملی استقلال قرار گرفته است. تصمیم عجیب وزیر ورزش برای “استقلالی ها” مدیر عامل فصل گذشته نفت تهران در آستانه نشستن روی… Continue Reading