«کیا» موظف به پرداخت 374 میلیون دلار حقوق کارگران شد

«کیا» موظف به پرداخت 374 میلیون دلار حقوق کارگران شددادگاهی در کره جنوبی، کیاموتورز را به پرداخت 374 میلیون دلار از دستمزدهای عقب افتاده کارگران این کارخانه محکوم کرده است. «کیا» موظف به پرداخت 374 میلیون دلار حقوق کارگران شد… Continue Reading