اظهارنظر درباره خبر راه اندازی S-300 در ایران

اظهارنظر درباره خبر راه اندازی S-300 در ایرانعضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اخباری که آمریکایی‌ها مبنی بر استقرار این سامانه در مناطق مختلف ایران مطرح می کنند با اهداف انحرافی منتشر می شود. اظهارنظر درباره خبر… Continue Reading