تیم استان عازم مسابقات بوکس قهرمانی کارگران کشور شد

تیم استان عازم مسابقات بوکس قهرمانی کارگران کشور شد

به گزارش برنا از قزوین، تیم بوکس کارگری استان با ترکیب، مهدی محمودی در ۶۹ کیلوگرم،محمدجواد نوروزی در ۷۵ کیلوگرم، حمیدصدیقی در ۸۱ کیلوگرم و علیرضا ابری فام در ۹۱ کیلوگرم با حریفان مصاف می کنند.

تیم استان عازم مسابقات بوکس قهرمانی کارگران کشور شد

تیم استان عازم مسابقات بوکس قهرمانی کارگران کشور شد

تیم استان با هدایت سعیدعباسی و رضاجلیلی در این رقابت ها شرکت می کنند.

اولین دوره مسابقات بوکس قهرمانی کارگران کشور، ۵ تا ۱۱ بهمن در مجموعه ورزشی معتمدی تهــران برگزار می شود.

 

asaran