سیاست “فریز مزدی” نتیجه بخش نبود

سیاست “فریز مزدی” نتیجه بخش نبودبه اعتقاد یک مقام مسئول کارگری، سیاست فریز مزدی دیگر نتیجه نمی‌دهد و وقت آن است که دستمزدها افزایش یابد. او تاکید دارد که کاهش نقدینگی در بازار جز تشدید رکود دستاوردی نداشته و جامعه… Continue Reading