هرچه سریعتر بند “ز” تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۷ اجرایی شود

هرچه سریعتر بند “ز” تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۷ اجرایی شود«محسن صلصانی» در یادداشت پیش رو تشریح می‌کند که با توجه به ضرورت حمایت از تولید داخل و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید هرچه سریعتر بند… Continue Reading