نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا اعلام شد

نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا اعلام شدنرخ بیکاری منطقه یورو تا پایان ماه ژوئیه به ۸.۲ درصد و در اتحادیه اروپا و ۶.۲ درصد در منطقه یورو رسید. نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا اعلام شد نرخ بیکاری منطقه یورو تا… Continue Reading