نباید با اعتراضات کارگری برخورد خشونت‌بار صورت بگیرد/ ترمیم مزد را جدی می‌گیرم

نباید با اعتراضات کارگری برخورد خشونت‌بار صورت بگیرد/ ترمیم مزد را جدی می‌گیرممحمد شریعتمداری به پرسش‌هایی درباره مهم‌ترین مطالبات کارگران ازجمله بحث ترمیم دستمزد و حفظ منابع تامین اجتماعی پاسخ داد. او وعده داد که ترمیم دستمزد و همسان‌سازی را… Continue Reading

ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت

ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعت نفتاعتراض دانشجویان دانشگاه صنعت نفت همچنان ادامه دارد. این دانشجویان از رفتن سر کلاس امتناع می‌کنند. ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعت نفت همچنان ادامه دارد. این دانشجویان از رفتن سر… Continue Reading

ادامه اعتراضات در دانشگاه صنعت نفت

ادامه اعتراضات در دانشگاه صنعت نفتدر روزهای گذشته، دانشجویان صنعت نفت همچنان از رفتن به سر کلاس درس امتناع کرده‌اند؛ این دانشجویان در بیانیه‌ای از نقش برآب شدن امیدهای خود انتقاد کردند. ادامه اعتراضات در دانشگاه صنعت نفت در روزهای… Continue Reading