نجات کارگر چاه کن از اعماق چاه 20 متری+ عکس

نجات کارگر چاه کن از اعماق چاه 20 متری+ عکسچاه کن جوان که در اعماق چاه 20 متری در منطقه شهر ری گرفتار شده بود با تلاش آتش نشانان نجات یافت. نجات کارگر چاه کن از اعماق چاه 20 متری+… Continue Reading

جسد كودك هفت ساله در اعماق گرگانرود

جسد كودك هفت ساله در اعماق گرگانرودجسد حلیم علوی قوجق كودك هفت ساله كه عصر دوشنبه ششم اردیبهشت هنگام تماشای رودخانه گرگانرود به داخل این رودخانه افتاده و غرق می شود، هنوز پیدا نشده است. جسد كودك هفت ساله در… Continue Reading