تدوین آیین‌نامه‌های جدید ایمنی کار تا پایان امسال

تدوین آیین‌نامه‌های جدید ایمنی کار تا پایان امسالمدیر کل بازرسی کار با اشاره به آیین نامه‌های مرتبط با ارتقای سطح ایمنی کار تا پایان امسال، از تدوین آیین نامه ایمنی جرثقیل‌های برجی و همچنین ایمنی جایگاه‌های عرضه سوخت خبرداد. تدوین… Continue Reading

برنامه‌های فرهنگی نوین در عرصه کار و تولید تدوین می‌شود

برنامه‌های فرهنگی نوین در عرصه کار و تولید تدوین می‌شودسرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین برنامه های فرهنگی نوین تاثیر گذار در عرصه کار و تولید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی… Continue Reading