تفویض اختیار بیمه بیکاری به کاریابی‌ها از هفته آینده

تفویض اختیار بیمه بیکاری به کاریابی‌ها از هفته آیندهطرح بیمه بیکاری، از هفته آینده به مراکز کاریابی‌های منتخب سراسر کشور تفویض می‌شود که برای اجرای این طرح، سامانه بیمه بیکاری از هفته گذشته رونمایی شد. تفویض اختیار بیمه بیکاری به… Continue Reading

اختیارات مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به نوربخش تفویض شد

اختیارات مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به نوربخش تفویض شدعلی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از اختیارات تبصره یک ماده 14 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی ،اختیارات مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را به سید تقی نوربخش… Continue Reading