گوشت‌هایی که مکانیکی ترد می‌شوند، خطرناکند

گوشت‌هایی که مکانیکی ترد می‌شوند، خطرناکندمتخصصان وزارت کشاورزی آمریکا می‌گویند گوشت‌هایی که به طور مکانیکی ترد شده‌اند، می‌توانند خطر وجود باکتری‌ها را بیشتر کنند. گوشت‌هایی که مکانیکی ترد می‌شوند، خطرناکند متخصصان وزارت کشاورزی آمریکا می‌گویند گوشت‌هایی که به طور مکانیکی… Continue Reading