دادخواست کارگران الکترونیکی می‌شود

دادخواست کارگران الکترونیکی می‌شودآیین دادرسی کار از سوی شورای عالی کار اصلاح شد تا از این پس دادخواست‌های کارگران صرفا به صورت الکترونیکی پذیرفته شود. دادخواست کارگران الکترونیکی می‌شود آیین دادرسی کار از سوی شورای عالی کار اصلاح شد تا… Continue Reading