ترافیک پرحجم درجاده کرج -چالوس

ترافیک پرحجم درجاده کرج -چالوسرئیس پلیس راه استان البرز از ترافیک پرحجم در جاده کرج -چالوس خبرداد وگفت: در این مسیر تردد با کندی صورت می گیرد. ترافیک پرحجم درجاده کرج -چالوس رئیس پلیس راه استان البرز از ترافیک پرحجم… Continue Reading