تنها ۴درصد امنیت شغلی داریم/ تأمین ۵۰درصد هزینه های زندگی با حقوق دریافتی

تنها ۴درصد امنیت شغلی داریم/ تأمین ۵۰درصد هزینه های زندگی با حقوق دریافتینماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه امروز بیش از ۹۶ درصد قراردادهای‌مان موقت شده است یعنی ۴ درصد امنیت شغلی در کشور داریم گفت:در… Continue Reading

وزارت نفت بایستی مزایای دریافتیِ ستادی‌ها را مسترد کند

وزارت نفت بایستی مزایای دریافتیِ ستادی‌ها را مسترد کندوزارت نفت بایستی مزایای دریافتیِ ستادی‌ها را مسترد کنند وزارت نفت بایستی مزایای دریافتیِ ستادی‌ها را مسترد کند وزارت نفت بایستی مزایای دریافتیِ ستادی‌ها را مسترد کنندوزارت نفت بایستی مزایای دریافتیِ ستادی‌ها… Continue Reading