خبر خوب تامین اجتماعی برای بازنشستگان اعلام شد

خبر خوب تامین اجتماعی برای بازنشستگان اعلام شد مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: فیش حقوقی بازنشستگان از طریق کد دستوری #9*142* برای دارندگان سیم کارت همراه اول و کد دستوری #9*1420* برای دارندگان سیم کارت‌های ایرانسل و… Continue Reading