خودسوزی زن 21 ساله در دزفول

خودسوزی زن 21 ساله در دزفولیک زن 21 ساله در شهر میانرود دزفول که عصر جمعه اقدام به خودسوزی کرده بود توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان دزفول منتقل شد. خودسوزی زن 21 ساله در دزفول یک زن 21 ساله در… Continue Reading