بیکاری در دولت دوازدهم تک رقمی می‌شود؟

بیکاری در دولت دوازدهم تک رقمی می‌شود؟وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برای ایجاد اشتغال تنها پول کافی نیست بلکه مهارت آموزی لازم است. او می‌گوید در صورتی که منابع پیش بینی شده در بودجه محقق شود به… Continue Reading