دولت حل بحرانِ خودساخته‌ تامین اجتماعی را بر دوش کارگران نیندازد

دولت حل بحرانِ خودساخته‌ تامین اجتماعی را بر دوش کارگران نیندازددر نامه مشترک تشکل‌های کارگری و بازنشستگان خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، بر لزوم صیانت از تامین اجتماعی و حفظ حقوق کارگران تاکید شده‌است. دولت حل بحرانِ… Continue Reading

بار کسری بودجه را بر دوش کارگران نگذاریم

بار کسری بودجه را بر دوش کارگران نگذاریمرییس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است اگر در بودجه سال آینده تعهد ایجاد ۹۷۰ هزار شغل را داریم نباید به قیمت ایجاد آن، ۹۷۰ هزار نفر را خانه نشین کنیم. بار کسری بودجه… Continue Reading