تولی‌پرس و کنتورسازی ایران دچاز ضعف مدیریتی هستند

تولی‌پرس و کنتورسازی ایران دچاز ضعف مدیریتی هستندنماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: مدیریت ضعیف مهمترین مشکل واحدهای بحرانی استان است که می‌توان با همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حل آن اقدام کرد. تولی‌پرس و کنتورسازی ایران دچاز… Continue Reading