کرامت انسانی مقدم بر دین است/ دولت‌ به وعده‌های خود در این زمینه پایبندیم

کرامت انسانی مقدم بر دین است/ دولت‌ به وعده‌های خود در این زمینه پایبندیمرییس جمهور با بیان اینکه کرامت انسانی را خدا به انسانها داده و این کرامت مقدم بر دین است، گفت:‌دولت به وعده های خود پایبند است و… Continue Reading