جان ۱۳ هزار کارگر معادن ذغال سنگ در خطر است

جان ۱۳ هزار کارگر معادن ذغال سنگ در خطر استرئیس انجمن ذغال سنگ ایران می‌گوید که پشتیبانی دولت‌ها از ایمنی معادن ذغال سنگ در تمام دنیا یک روال معمولی است با این حال در ایران تا به اندازه‌ای این امر… Continue Reading