تجمع متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی مقابل وزارت بهداشت

تجمع متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی مقابل وزارت بهداشتصبح امروز جمعی از متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی در اعتراض به طرح خودارجاعی مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند. تجمع متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی مقابل وزارت بهداشت صبح امروز جمعی از متخصصان رادیولوژی و… Continue Reading