کارناوال رنگ ولبخند در نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

کارناوال رنگ ولبخند در نوزدهمین جشنواره تابستانی کیشرنگ شادمانی شهروندان وگردشگران درنوزدهمین جشنوراه تابستانی کیش موج می زند. کارناوال رنگ ولبخند در نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش رنگ شادمانی شهروندان وگردشگران درنوزدهمین جشنوراه تابستانی کیش موج می زند.کارناوال رنگ ولبخند در… Continue Reading

عیدفطر سیاسیون رنگ «فیش‌ حقوقی» گرفت /استقبال از «عیدانه» معقول روحانی به مردم

عیدفطر سیاسیون رنگ «فیش‌ حقوقی» گرفت /استقبال از «عیدانه» معقول روحانی به مردم«فیش‌های حقوقی»؛ موضوعی که امروز هم از سوی سیاسیون مورد نقد و بررسی قرار گرفت، برخی برخورد دولت در این ماجرا را معقول و برخی دیگر بیانیه روحانی… Continue Reading