مرگ یک کارگر در زاهدان بر اثر ریزش چاه

مرگ یک کارگر در زاهدان بر اثر ریزش چاهروز گذشته یک کارگر ساختمانی در زاهدان بر اثر ریزش چاه جان باخت. مرگ یک کارگر در زاهدان بر اثر ریزش چاه روز گذشته یک کارگر ساختمانی در زاهدان بر اثر ریزش… Continue Reading