دولت وظیفه خود در زمینه حمایت‌های اجتماعی را انجام نداده/کارگران سنگ زیرین آسیابِ بی‌پولی‌ها

دولت وظیفه خود در زمینه حمایت‌های اجتماعی را انجام نداده/کارگران سنگ زیرین آسیابِ بی‌پولی‌هاحسین حبیبی با بیان اینکه وظایف دولت در اصل 29 قانون اساسی به صراحت بیان شده، می‌گوید: دولت در زمینه تامین اجتماعی اهمال کرده است. دولت وظیفه… Continue Reading

کرامت انسانی مقدم بر دین است/ دولت‌ به وعده‌های خود در این زمینه پایبندیم

کرامت انسانی مقدم بر دین است/ دولت‌ به وعده‌های خود در این زمینه پایبندیمرییس جمهور با بیان اینکه کرامت انسانی را خدا به انسانها داده و این کرامت مقدم بر دین است، گفت:‌دولت به وعده های خود پایبند است و… Continue Reading