پارلمان هلند فروش سلاح به عربستان را ممنوع کرد

پارلمان هلند روز سه شنبه طرحی را تصویب کرد که از دولت هلند می خواهد صادرات سلاح به عربستان را متوقف کند. سایت استخدامی سیستم اطلاع رسانی