تعیین سقف ۱۵ درصدی برای اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان

تعیین سقف ۱۵ درصدی برای اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگاننمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که اختلاف حقوق شاغلین و بازنشستگان نباید از ۱۵ درصد بیشتر شود. تعیین سقف ۱۵ درصدی برای اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان نمایندگان مجلس شورای… Continue Reading