مصدومیت شدید یک کارگر در تهران بر اثر سقوط از داربست

مصدومیت شدید یک کارگر در تهران بر اثر سقوط از داربستاین حادثه در بلوار خوردین منطقه سعادت آباد تهران هنگامی رخ داد که کارگری حین انجام کار در یک ساختمان در حال ساخت از روی تیرکهای فلزی سقوط کرد. مصدومیت… Continue Reading

درگیری شدید اسدی و قنبرزاده در کوچه فدراسیون فوتبال

درگیری شدید اسدی و قنبرزاده در کوچه فدراسیون فوتبالانتخابات امروز مجمع فدراسیون فوتبال حواشی عجیب و غریب زیادی را در پی داشت. درگیری شدید اسدی و قنبرزاده در کوچه فدراسیون فوتبال انتخابات امروز مجمع فدراسیون فوتبال حواشی عجیب و غریب… Continue Reading