کارانه پزشکان دچار جرح و تعدیل شد/۱۴ ماه است مطالبات ما را نداده‌اند

کارانه پزشکان دچار جرح و تعدیل شد/۱۴ ماه است مطالبات ما را نداده‌اندجمعی از پزشکان شاغل در طرح تحول سلامت، در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود انتقاد کردند. کارانه پزشکان دچار جرح و تعدیل… Continue Reading