برگزاری مسابقات شطرنج خانواده درکیش

برگزاری مسابقات شطرنج خانواده درکیشبه مناسبت اعیاد شعبانیه، مسابقات شطرنج نیمه سریع ویژه خانواده در جزیره کیش برگزار می شود. برگزاری مسابقات شطرنج خانواده درکیش به مناسبت اعیاد شعبانیه، مسابقات شطرنج نیمه سریع ویژه خانواده در جزیره کیش برگزار می… Continue Reading