کارگران بسیجی ۲۰ شهریور بدون دستمزد کار می‎کنند

کارگران بسیجی ۲۰ شهریور بدون دستمزد کار می‎کنندسه شنبه ۲۰ شهریور ماه رزمایش بزرگ خدمت رسانی بسیج کارگری توسط کارگران بسیجی در مراکز کار و تولید سراسر کشور با نام شیفت ایثار برگزار می گردد. کارگران بسیجی ۲۰ شهریور بدون… Continue Reading