مزایای اضافه‌کاری کارگران شهرداری صفادشت کامل پرداخت نمی‌شود

مزایای اضافه‌کاری کارگران شهرداری صفادشت کامل پرداخت نمی‌شودکارگر ان شاغل در مجموعه شهرداری صفادشت و سازمان‌های وابسته به آن، از اجرا نشدن قانون کار درخصوص محاسبه مزایای اضافه‌کاری و شب‌کاری خود خبر می‌دهند. مزایای اضافه‌کاری کارگران شهرداری صفادشت کامل پرداخت… Continue Reading