شرایط داعش برای اعزام حجاج به مکه

شرایط داعش برای اعزام حجاج به مکهگروه تروریستی داعش با مطرح کردن شروطی، مدعی شد که به شهروندان ساکن در مناطق تحت کنترل خود اجازۀ شرکت در مناسک حج را خواهد داد! شرایط داعش برای اعزام حجاج به مکه گروه… Continue Reading