ایران پرمصرف ترین کشور در دارو

ایران پرمصرف ترین کشور در دارورئیس امور روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت: ایرانی‌ها به طور میانگین سالانه 340 بار دارو مصرف می‌کنند. ایران پرمصرف ترین کشور در دارو رئیس امور روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت: ایرانی‌ها به طور… Continue Reading