محاكمه ده نفر دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه

محاكمه ده نفر دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه

ده نفر دیگر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتهام «تجمع غیرقانونی» در دادگاه شهرستان شوش استان خوزستان محاکمه شدند.
اجتماعات کارگری

اجتماعات کارگری

سرپوش – به گزارش بهازنیوز، کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نوشت: این ده کارگر  روز چهارشنبه ۲۳ مرداد در دادگاه شوش حاضر شدند. اتهام این افراد «تجمع غیرقانونی» برای خواست «تغییر مدیریت و آزادی اسماعیل بخشی» عنوان شده است. این تجمع ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده بود. روز گذشته هم اعلام شده بود که برای هفت تن از کارگران این شرکت از سوی دادگاه حکم هشت ماه حبس تعلیقی و ۲۰ ضربه شلاق صادر شده است. کارگران «نیشکر هفت تپه» در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از سه ماه دستمزد معوقه خود از روز ۵ آبان سال گذشته دست به اعتصاب زدند. معترضان معتقد بودند کارفرمای بخش خصوصی توان مدیریت کارخانه را ندارد و شورای کارگری می تواند بهتر از کارفرما مجتمع نیشکر هفت تپه را اداره کند. در حال حاضر اسماعیل بخشی و حسن نجاتی از کارگران این شرکت، سپیده قلیان فعال مدنی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی از اعضای هیات تحریریه نشریه دانشجویی گام، از جمله افراد بازداشت شده در این پرونده هستند.

asaran