شرکت‌های تامین نیروی انسانی “استثمار” را نهادینه می کنند/کارِ کارگر نباید دلّالان را فربه کند

شرکت‌های تامین نیروی انسانی “استثمار” را نهادینه می کنند/کارِ کارگر نباید دلّالان را فربه کندعضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: شرکت‌های تامین نیروی انسانی نماد بارز استثمار نیروی کار هستند. شرکت‌های تامین نیروی انسانی “استثمار” را… Continue Reading